Pokyny pro pokládku silových kabelů

Níže uvedené pokyny jsou platné pro kabely s nominálním napětím do 36 kV. Tyto kabely jsou vhodné pro vnitřní a venkovní instalace, pro přímé uložení do země, do vody nebo do betonu.

Při pokládce silových kabelů musí být dodrženy tyto zásady:

  • ochrana před přímým působením slunečního záření
  • pokládka na pevný podklad do kabelového lože zbaveného kamenů a ostrých předmětů (písek nebo hlína)
  • ochrana proti mechanickému poškození
  • ochrana proti chemickým a tepelným vlivům
  • při tažení je nutné používat ukládací kladky a válečky
  • musí být dodrženy dovolené poloměry ohybu a teploty při pokládce (viz příslušné datové listy jednotlivých kabelů)

Maximální dovolená tažná síla při instalaci: P = A . σ [N] kde A je součet všech průřezů jader [mm2] v kabelu, nepočítá se stínění a koncentrické vodiče,

  • σ = 50 N/mm2 pro kabely s měděnými jádry,
  • σ = 30 N/mm2 pro kabely s hliníkovými jádry

Minimální poloměr ohybu u jednožilových kabelů nesmí být menší než 15x průměr kabelu.

Minimální poloměr ohybu u vícežilových kabelů nesmí být menší než 12x průměr kabelu.

Minimální instalační teplota kabelu při pokládce je -5 °C. U armovaných kabelů (SWA) nesmí teplota kabelu při pokládce klesnout pod 0 °C.

Při pokládce do země nesmí být kabel uložen v menší hloubce než 0,6 m pod povrchem. Při pokládce pod silnici nesmí být kabel uložen v menší hloubce než 0,8 m pod povrchem.

Báze kovů (€/100kg)

22.02.2024

Al = 306.84€/100kg
Cu = 814.21€/100kg

21.02.2024

Al = 301.06€/100kg
Cu = 804.72€/100kg

20.02.2024

Al = 305.24€/100kg
Cu = 806.39€/100kg

19.02.2024

Al = 306.99€/100kg
Cu = 802.64€/100kg

16.02.2024

Al = 307.89€/100kg
Cu = 788.62€/100kg

Objednejte si náš katalog

Nejdůležitější zprávy

Nové bankovní spojení

Prosím, vezměte na vědomí nové bankovní spojení naší společnosti: Číslo účtu měna CZK: 123-6416870277/0100 IBAN: CZ1501000001236416870277 Číslo účtu měna...

Recertifikační audit

V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality

Nový katalog

Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...

Recertifikační audit

V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality

Změna právní formy společnosti

Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...

Elcad

Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD

Eplan

Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN

Česky English
Návrh a realizace: FRONK Design
Všechna práva vyhrazena DDA © 2006