Pokyny pro pokládku silových kabelů

Níže uvedené pokyny jsou platné pro kabely s nominálním napětím do 36 kV. Tyto kabely jsou vhodné pro vnitřní a venkovní instalace, pro přímé uložení do země, do vody nebo do betonu.

Při pokládce silových kabelů musí být dodrženy tyto zásady:

  • ochrana před přímým působením slunečního záření
  • pokládka na pevný podklad do kabelového lože zbaveného kamenů a ostrých předmětů (písek nebo hlína)
  • ochrana proti mechanickému poškození
  • ochrana proti chemickým a tepelným vlivům
  • při tažení je nutné používat ukládací kladky a válečky
  • musí být dodrženy dovolené poloměry ohybu a teploty při pokládce (viz příslušné datové listy jednotlivých kabelů)

Maximální dovolená tažná síla při instalaci: P = A . σ [N] kde A je součet všech průřezů jader [mm2] v kabelu, nepočítá se stínění a koncentrické vodiče,

  • σ = 50 N/mm2 pro kabely s měděnými jádry,
  • σ = 30 N/mm2 pro kabely s hliníkovými jádry

Minimální poloměr ohybu u jednožilových kabelů nesmí být menší než 15x průměr kabelu.

Minimální poloměr ohybu u vícežilových kabelů nesmí být menší než 12x průměr kabelu.

Minimální instalační teplota kabelu při pokládce je -5 °C. U armovaných kabelů (SWA) nesmí teplota kabelu při pokládce klesnout pod 0 °C.

Při pokládce do země nesmí být kabel uložen v menší hloubce než 0,6 m pod povrchem. Při pokládce pod silnici nesmí být kabel uložen v menší hloubce než 0,8 m pod povrchem.

Báze kovů (€/100kg)

09.03.2021

Al = 220.67€/100kg
Cu = 773.82€/100kg

08.03.2021

Al = 222.12€/100kg
Cu = 771.67€/100kg

05.03.2021

Al = 219.05€/100kg
Cu = 745.68€/100kg

04.03.2021

Al = 221.30€/100kg
Cu = 783.82€/100kg

03.03.2021

Al = 219.60€/100kg
Cu = 781.41€/100kg

Objednejte si náš katalog

Nejdůležitější zprávy

PF 2021

.

Recertifikační audit

V srpnu 2018 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality

Nový katalog

Společnost DDA pro vás připravila nový katalog kabelů a vodičů s řadou novinek zejména v oblasti průmyslových kabelů. Objednávat jej můžete pomocí odkazu v le...

Recertifikační audit

V květnu 2015 naše společnost úspěšně absolvovala recertifikační audit v souladu s normou ISO:9001 – Systém managementu kvality

Změna právní formy společnosti

Vážení obchodní partneři, Dovolujeme si Vás informovat o změně názvu a právní formy naší společnosti z DDA spol. s r.o. na DDA a.s. která je platná zápisem...

Elcad

Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software ELCAD. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro ELCAD

Eplan

Připravili jsme pro Vás knihovny našich produktů do projekčního software EPLAN. Stahovat je můžete kliknutím na následující odkaz: Knihovny pro EPLAN

Česky English
Návrh a realizace: FRONK Design
Všechna práva vyhrazena DDA © 2006